Koleksi Penyelidikan

PEMBE NTANG
BIL TAJUK PENULIS
1 Kajian  penerimaan pelajar  penggunaan aplikasi wordpress dalam proses Pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi modul BA201-matematik kejuruteraan 2 En Syed Shaifulbhary B. Syed Salabuddin
Jabatan  Matematik,Sains Dan Komputer
2 Strategi pengajaran pembelajaran di politeknik malaysia: satu ajakan paradigma Pn Kamariah  Binti Omar
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
3 Menangani kegagalan pengurusan kewangan dengan pelaburan Pn Normi Bin  Mat Hassan
Jabatan Perdagangan
4 Hubungkait  peperiksaan  akhir dan penilaian berterusan terhadap pencapaian pelajar dalam matematik kejuruteraan 1 di politeknik kota bharu Pn Hasanah Safein@Shafie,
Pn Rozaimah Mustapa  ,Pn Ira Fazlin Mohd Fauzi
Jabatan  Matematik,Sains dan Komputer
5 Gejala sosial di kalangan remaja kini Pn Radzibah Binti Ahmad @ Hamat
6 Faktor harga dalam pemilihan rumah sewa pelajar semester 6 jabatan perdagangan politeknik kota bahru Pn Aniza Binti Yaacob
Jabatan Perdagangan,Politeknik Kota Bharu,Kelantan
7 Penilaian kualiti air telaga sekitar kawasan penanaman padi di kelantan En Abdul  Manaff Mahmood,
Pn Noriah Abdullah, En Mohd Noor Salleh
Program  Kejuruteraan Mekanikal (PERTANIAN),
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 
8 Kajian Pendekatan    
pelajar aplikasi komputer (BC101)Menjawab soalan kuiz dalam pembangunan perisian macromedia flash professional 8
En Ahmad Najid Bin Haji Omar (DH41),En Burhanuddin Bin Harun(DH44)
9 Kesan pendekatan problem based learning (pbl) dan cooperatif learning(cl) dalam program kecemerlangan  matematik"one step forward En Ahmad Muzri Bin Mohammad Najib (DH41), En Ahmad Najib Bin Omar, En Burhanuddin Bin Harun (DH44)
10 Kajian keberkesanan rekabentuk online test dengan menggunakan perisian adobe  captivate terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ba101  En Raja Nazeli Bin Raja Mamat(DH41), En Mohd Faizal bin Ismail(DH41), En Ahmad Muzri Bin Najib(dh41)
11 Analisis pencapaian pelajar program kecemerlangan one step  forward sesi disember 2010 Pn Hartini binti hardono (DH41),  Pn Azrind Binti Othman(DH41)
12 Penilaian prestasi dan inovasi dan pelakssanaanya dalam konteks perkhidmatan  awam hari ini Pn Noradilah Binti Che Musa (DH41), Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasri(DH41)
13 Analisis Pencapaian akademik pelajar kejuruteraan bagi kursus sains kejuruteraan Pn Norlita Binti Che Musa (DH41), Pn Norsafurawati  Binti Asaari(DH41)
14 Penggunaaan program analisa markah pb automatik di jabatan matematik,sains dan komputer Pn Eri  Aryanti Binti Yusof(DH41), Pn Nurliyana Husna Bt Ramli (DH41)
15 Penggunaan program analisa markah pb automatik di jabatan matematik,sains dan komputer  En Nik Ruslan B. Nik Omar(DH48)
16 Rekabentuk blog  aplikasi  komputer untuk proses pengajaran  & pembelajaran  En Mohd Sanusi  Bin Derahman (DH44)
17 Masalah pembelajaran matematik pelajar kejuruteraan dalam bahasa inggeris di politeknik kota bharu  Pn Norsafurawati Binti Asaari, Pn Norlila Binti Mohd Yusoff
18 Keberkesanan bengkel 1-science 2 terhadap prestasi akademik pelajar  Pn Nurliyana Husna Binti Ramli, Pn Eni Aryanti Binti Yusof
19 Penghasilan dan kajian tentang keberkesanan penggunaan modul langkah demi langkah membina blog En Mohd Faizal Bin Ismail, En Raja Nazeli Bin Raja Mamat
20 The challenges of blended learning and ways to overcome the challenges  Pn  Azrind binti Othman, Pn Hartini Binti Hardono
21 Rekabentuk blog kokurikulum pertahanan awam malaysia untuk proses pengajaran & pembelajaran  En Mohd Sanusi Bin Deraman
22 Hubungan antara kecerdasan pelajar dengan pencapaian dalam matematik  Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasir,Pn Noradilah Binti Che Musa,Che Fadhilah Binti Che Lah
23 Strategies to enhance listening skill at polytechnic Che Fadhilah Binti Che Lah, Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasir

No comments:

Post a Comment